Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 26/6/2020, για αλλαγή της διαδικασίας χαρτοσήμανσης εγγράφων με σταθερά τέλη, το Τμήμα Φορολογίας από την 27/07/2020, αλλάζει και τη διαδικασία χαρτοσήμανσης εγγράφων με βάση την αξία της σύμβασης, τα οποία αφορούν μισθώσεις ακινήτων/ενοικιαστήρια έγγραφα, συμβάσεις εργοδότησης, συμβάσεις μεταξύ δύο νομικών προσώπων και συμβάσεις
με σταθερή αξία συμβολαίου (π.χ. αγοραπωλητήρια έγγραφα, συμφωνίες εργοληπτικών έργων, δανείων, συμβάσεις δημοσίου).

Η νέα διαδικασία χαρτοσήμανσης αφορά μόνο αρχικές συμβάσεις και όχι πρόσθετες/συμπληρωματικές.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.