Η πλήρης ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου εξέδωσε σήμερα απόφαση, σύμφωνα με την οποία, κατά πλειοψηφία, κρίνονται ως συνταγματικές οι αποκοπές μισθών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων.

Ο πυρήνας του σκεπτικού του Ανωτάτου Δικαστηρίου,  οφείλεται στην αρχή ότι : «Το δικαίωμα ιδιοκτησίας δεν κατοχυρώνει δικαίωμα ορισμένου ύψους αποδοχών, εκτός αν συντρέχει η περίπτωση διακινδύνευσης της αξιοπρεπούς διαβίωσης»

Για την απόφαση, πατήστε εδώ