Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει την εφαρμογή μέτρων για τις βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται:

«Επιπρόσθετα, η ΚΤΚ τονίζει ότι αναμένει πως τις περιπτώσεις των δανειακών συμβάσεων που εμπίπτουν των έκτακτων μέτρων αναστολής δόσεων, τα ΑΠΙ θα τις χειριστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκύψει θετική καθαρή παρούσα αξία των διαμορφωμένων λόγω της αναστολής δόσεων ταμειακών ροών (π.χ. λόγω ανατοκισμού), δηλαδή τα ΑΠΙ δεν θα αποκομίσουν οικονομικό όφελος σε όρους παρούσας αξίας», αναφέρει η εγκύκλιος και συνεχίζει: «Σε αντίθετη περίπτωση, δεν υποβοηθείται η στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας, κάτι που βρίσκει την ΚΤΚ αντίθετη, ενώ παράλληλα θα έδινε το μήνυμα ότι προσωρινές εποπτικές ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την ΚΤΚ είναι αχρείαστες»

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.