Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδόθηκε με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020.

Η νέα διαδικασία απαιτεί την απόδειξη πληρωμής του ενοικίου από τον ενοικιαστή ως προϋπόθεση για την καταχώρηση απάντησης σε αίτηση για έξωση.

Ο τροποποιητικός νόμος μπορεί να ανευρεθεί εδώ