Search News and Press Releases

By keyword or phrase

By Published date

Aπόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με την παροχή επαρκών πληροφοριών για τα δάνεια σε ξένο νόμισμα

 

Image result for euflag

Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι όταν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα χορηγεί δάνειο σε ξένο νόμισμα, οφείλει να παρέχει στον δανειολήπτη επαρκείς πληροφορίες, ώστε να του δίνει τη δυνατότητα να αποφασίζει με σύνεση και γνωρίζοντας όλα τα δεδομένα.

Πρόκειται για προδικαστική απόφαση που εκδόθηκε μετά από αίτηση του Εφετείου της Oradea, Ρουμανία. (Υπόθεση C-186/16) .

Οι προσφεύγοντες καταγγέλλουν τις καταχρηστικές ρήτρες σε δανειακές συμβάσεις, οι οποίες προβλέπουν, ειδικότερα, την αποπληρωμή των δανείων στο ίδιο ξένο νόμισμα με εκείνο στο οποίο εκταμιεύτηκαν.

Η εν λόγω υπόθεση ερμηνεύει το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 93/13 του Συμβουλίου, η οποία προστατεύει τους καταναλωτές στην ΕΕ από καταχρηστικές ρήτρες και όρους που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε μια συνήθη σύμβαση

Αναδημοσίευση από Eurlex